Vzdělávání a studijní programy na univerzitě po novele

Vše, co potřebujete vědět o novele vysokoškolského zákona

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek si Vás dovoluje srdečně pozvat na diskuzní fórum „Vzdělávání a studijní programy na univerzitě po novele“, které se uskuteční dne 10. listopadu 2016 v prostorách Univerzitního kina Scala.

Fórum se bude věnovat změnám, jež univerzitu čekají v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona, která vstoupila v účinnost 1. září 2016. Pro univerzitu novela znamená nutnost přijmout poměrně zásadní kroky ve svém vnitřním fungování na všech úrovních řízení a především zavedení nových mechanismů zajišťování a hodnocení kvality, rozsáhlé změny ve schvalování studijních programů a přípravě jejich akreditací i nové vnitřní předpisy i samosprávné orgány.

Stěžejní tematické bloky budou přizpůsobeny praktickým potřebám garantů studijních programů a oborů, vedoucím ústavů/kateder a v neposlední řadě vedení fakult, kterých se změny zásadně dotýkají. Program akce ponechává dostatečný prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy z publika.

 Fórum je určeno celé akademické obci Masarykovy univerzity a především těm, jejichž každodenní práci novela ovlivňuje. 


Proč byste se měli zúčastnit?

Jedná se o jedinečnou příležitost dozvědět se podstatné informace o důsledcích novely vysokoškolského zákona a budoucích krocích, které Masarykovu univerzitu v nejbližších době čekají a ovlivní život celé akademické obce. 

 

Co se zde dozvíte?

 • Jaké hlavní změny přináší univerzitě novela vysokoškolského zákona
 • Co se stane se studijními programy a obory na MU
 • Jak bude fungovat nově ustavená Rada pro vnitřní hodnocení MU
 • Co bude pro univerzitu znamenat získání institucionální akreditace 
 • Jaké změny přináší nově schválený Statut MU
 • Jak to bude s akreditacemi studijních programů
 • Co tyto změny znamenají pro garanty studijních programů a oborů
 • Jakým způsobem bude pracovat Národní akreditační úřad
 • …a mnoho dalších užitečných informací

Komu je fórum určeno?

 • Vedením fakult
 • Garantům studijních programů a oborů
 • Vedoucím kateder/ústavů/klinik
 • Vedoucím administrativních útvarů
 • Dalším členům akademické obce MU

 Registrace

Svou účast prosím potvrďte na adrese: ucast@muni.cz | Účast na akci je zdarma, kapacita místa je však omezena.

Prosíme tedy o včasnou a závaznou registraci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.